همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد dorsa bax نابود شدند و بازیکن مختار ابن سقفی توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر یاد درسا و عشق واندا​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم «گرگ و میش»​​ و اتحاد dorsa bax ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.​

 

وضعیت

شروع : ‏1396/08/11       پایان : ‏1396/10/09       5254 بازیکن       نوع : سوپر اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [488, -484] ‏1396/10/02 16:17:13 غارت شده مختار ابن سقفی ‏1396/10/02 17:23:49
2 مختار ابن سقفی به یاد درسا و ملیکا ‏1396/10/02 17:26:48 انتقال داده شده «گرگ و میش» ‏1396/10/02 23:06:40
3 «گرگ و میش» **به یاد درسا** ‏1396/10/02 23:06:40 انتقال داده شده noluch ‏1396/10/03 04:04:05
4 noluch دشمن سرطان=امید ‏1396/10/03 04:04:05 انتقال داده شده alexander_iii ‏1396/10/03 05:53:16
5 alexander_iii Hildesheim ‏1396/10/03 05:53:16 انتقال داده شده noluch ‏1396/10/03 07:39:08
6 noluch درسا جان دوست داریم ‏1396/10/03 07:39:08 انتقال داده شده meymone jangal ‏1396/10/03 09:09:01
7 meymone jangal به عشق درسا جان ‏1396/10/03 09:09:01 انتقال داده شده طـغیـانـگـر ‏1396/10/03 13:24:49
8 طـغیـانـگـر علی صحت=موسس رستاخیز ‏1396/10/03 13:24:49 انتقال داده شده cold curse ‏1396/10/03 13:30:08
9 cold curse میثم(وندآ)/صحت/سجاد ‏1396/10/03 13:30:08 انتقال داده شده apeex ‏1396/10/03 13:44:31
10 apeex Behrang & Ho3ein ‏1396/10/03 13:44:31 انتقال داده شده tħe sħαđøω cøммαиđeя ‏1396/10/03 14:13:16
11 tħe sħαđøω cøммαиđeя مهدی/سپیده/حمید ‏1396/10/03 14:13:16 انتقال داده شده صلیـــب ســــرخ ‏1396/10/03 15:48:40
12 صلیـــب ســــرخ *بیاد داداش میلاد* ‏1396/10/03 15:48:40 انتقال داده شده tir andaz ‏1396/10/03 16:34:34
13 tir andaz اکبرزورو*SehaT=درسا ‏1396/10/03 16:34:34 انتقال داده شده tħe sħαđøω cøммαиđeя ‏1396/10/03 17:47:08
14 tħe sħαđøω cøммαиđeя کیارش/صالح/سهراب خان ‏1396/10/03 17:47:08 انتقال داده شده طـغیـانـگـر ‏1396/10/03 19:00:49
15 طـغیـانـگـر امیرتیزپآ/حسینario75 ‏1396/10/03 19:00:49 انتقال داده شده .hitler. ‏1396/10/03 19:23:16
16 .hitler. هشتاد سردار s17=درسا ‏1396/10/03 19:23:16 انتقال داده شده مختار ابن سقفی ‏1396/10/03 23:12:40
17 مختار ابن سقفی به عشق درسا ‏1396/10/03 23:12:40 انتقال داده شده «گرگ و میش» ‏1396/10/04 00:41:35
18 «گرگ و میش» یاد درسا و عشق واندا ‏1396/10/04 00:41:35 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 _infinity_ _infinity_'s city (13) به یاد درسای عزیز تسخیر
2 rezamol 3 به یاد درسای عزیز تسخیر
3 number.2 kng_ali&saleh به یاد درسای عزیز تسخیر
4 مختار ابن سقفی نیاز به کمک مردمی saratan namard تسخیر
5 ƓƐŔĪĿΛ ƓƐŔĪĿΛ's city (11) تسخیر
6 صلیـــب ســــرخ D E N I Z رستاخیز(حامی محک) تسخیر
7 noluch درسا دوست داریم به یاد درسای عزیز تسخیر
8 روغــن تـــــرمز 10/10 رستاخیز(حامی محک) تسخیر
9 meymone jangal کلید رضا سایه dorsa bax تسخیر
10 بستنی حیدربابا 10 sardaran تسخیر
11 صلیـــب ســــرخ misagh & marzi رستاخیز(حامی محک) تسخیر
12 a n t i n a m a r d a n t i n a m a r d's city (10) تیم دو نفره تسخیر
13 noluch درسا جان دوست داریم به یاد درسای عزیز محافظت
14 noluch درسا دوست داریم به یاد درسای عزیز محافظت
15 noluch درسا دوست داریم به یاد درسای عزیز محافظت
16 مختار ابن سقفی درسا saratan namard محافظت
17 noluch درسا دوست داریم به یاد درسای عزیز محافظت
18 صلیـــب ســــرخ mehraz kazemi رستاخیز(حامی محک) محافظت
19 noluch درسا دوست داریم به یاد درسای عزیز محافظت
20 صلیـــب ســــرخ be yade dadash Milad رستاخیز(حامی محک) محافظت
21 صلیـــب ســــرخ Misagh & Marzi رستاخیز(حامی محک) محافظت
22 cold curse jent3lman&makhma3 رستاخیز(حامی محک) محافظت
23 wiliyam balas king BRITANIYA CITY رستاخیز(حامی محک) محافظت
24 meymone jangal کلید رضا سایه dorsa bax محافظت
#بازیکناتحاد
1 wiliyam balas king رستاخیز(حامی محک)
2 three brave men پادگان مادهــا
3 گرگ و میشـ رستاخیز(حامی محک)
4 سرور سنگینه هاااا the soldier
5 bigbangs رستاخیز(حامی محک)
6 سرور سنگینه هاااا the soldier
7 number.2 به یاد درسای عزیز
8 روغــن تـــــرمز رستاخیز(حامی محک)
9 khalife aval رستاخیز(حامی محک)
10 گرگ و میشـ رستاخیز(حامی محک)
11 cold curse رستاخیز(حامی محک)
12 روغــن تـــــرمز رستاخیز(حامی محک)
13 طـغیـانـگـر رستاخیز(حامی محک)
14 63118 گـــــرگ وحــــشی
15 tir andaz رستاخیز(حامی محک)
16 .wizard. گـــــرگ وحــــشی
17 طـغیـانـگـر رستاخیز(حامی محک)
18 number.2 به یاد درسای عزیز
19 number.2 به یاد درسای عزیز
20 number.2 به یاد درسای عزیز
21 looter the great گـــــرگ وحــــشی
22 گرگ و میشـ رستاخیز(حامی محک)
23 گرگ و میشـ رستاخیز(حامی محک)
24 گرگ و میشـ رستاخیز(حامی محک)
25 صلیـــب ســــرخ رستاخیز(حامی محک)
26 روغــن تـــــرمز رستاخیز(حامی محک)
27 صلیـــب ســــرخ رستاخیز(حامی محک)
28 wiliyam balas king رستاخیز(حامی محک)
29 timehounter21 هشتــاد ســــردار
30 63118 گـــــرگ وحــــشی
31 سبحان.سلطان رستاخیز(حامی محک)
32 §aŋͲa ¢laµ§£ رستاخیز(حامی محک)
33 wiliyam balas king رستاخیز(حامی محک)
34 صلیـــب ســــرخ رستاخیز(حامی محک)
35 alexander_iii به یاد درسای عزیز
36 number.2 به یاد درسای عزیز
37 طـغیـانـگـر رستاخیز(حامی محک)
38 صلیـــب ســــرخ رستاخیز(حامی محک)
39 صلیـــب ســــرخ رستاخیز(حامی محک)
40 tir andaz رستاخیز(حامی محک)
41 tir andaz رستاخیز(حامی محک)
42 طـغیـانـگـر رستاخیز(حامی محک)
43 timehounter21 هشتــاد ســــردار
44 tir andaz رستاخیز(حامی محک)
45 «گرگ و میش» dorsa bax
46 طـغیـانـگـر رستاخیز(حامی محک)
47 lord hldv رستاخیز(حامی محک)
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین مختار ابن سقفی
مهاجمین سرور سنگینه هاااا
مهاجمین iarnparast
مهاجمین memol440
مهاجمین apeex
مهاجمین the_biggie
مهاجمین لر بچه
مهاجمین ghinghiizi
@مدافعین
مهاجمین سرور سنگینه هاااا
مهاجمین hi_by
مهاجمین cold curse
مهاجمین rezamol
مهاجمین bayram79
مهاجمین yasin1371
مهاجمین qwertyaasdfgh
مهاجمین mohsen136555
@غارت کنندگان
مهاجمین مختار ابن سقفی
مهاجمین سرور سنگینه هاااا
مهاجمین apeex
مهاجمین اراد بیک
مهاجمین tħe sħαđøω cøммαиđeя
مهاجمین «گرگ و میش»
مهاجمین خوکچه هندی
مهاجمین _infinity_
مهاجمین tiraxtor-2018
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین مختار ابن سقفی
مهاجمین _infinity_
مهاجمین سرور سنگینه هاااا
مهاجمین ƓƐŔĪĿΛ
مهاجمین اراد بیک
مهاجمین .hitler.
مهاجمین «گرگ و میش»
مهاجمین kalle kado

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 tħe sħαđøω cøммαиđeя 15635092
2 apeex 14870292
3 cold curse 12831684
4 tir andaz 8924964
5 .hitler. 8391702
6 طـغیـانـگـر 7738817
7 noluch 5977176
8 kingkhashayar 5772308
9 اصغرذبیح 5229997
10 مختار ابن سقفی 4686402

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 tir andaz 12271245
2 مختار ابن سقفی 9208119
3 noluch 6479216
4 «گرگ و میش» 5930985
5 tħe sħαđøω cøммαиđeя 4022392
6 bigbangs 3600781
7 اصغرذبیح 2906639
8 taktaz38 2504145
9 .hitler. 2157261
10 عمو نادر 1924033

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 tir andaz 42926708928
2 مختار ابن سقفی 24969372265
3 «گرگ و میش» 24794495572
4 طـغیـانـگـر 24118129355
5 tħe sħαđøω cøммαиđeя 21722430113
6 cold curse 18653396675
7 صلیـــب ســــرخ 18642246763
8 apeex 16758323176
9 اصغرذبیح 14390730102
10 noluch 13535245170

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 tir andaz 32035
2 cold curse 30968
3 caspian sea 30416
4 .hitler. 24724
5 jbhabashi 24439
6 طـغیـانـگـر 23864
7 صلیـــب ســــرخ 23547
8 «گرگ و میش» 22051
9 مختار ابن سقفی 21142
10 lord mj 20073

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 رستاخیز(حامی محک) 86646052
2 به یاد درسای عزیز 22694835
3 گـــــرگ وحــــشی 19215060
4 مهدی،سپیده،حمید 15635092
5 saratan namard 7492778
6 the soldier 6860505
7 valley of the wolves 6110523
8 عیاران 5949009
9 پادگان مادهــا 4958336
10 sardaran 4114723

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 رستاخیز(حامی محک) 27858210
2 به یاد درسای عزیز 11154258
3 saratan namard 9951192
4 dorsa bax 7255648
5 گـــــرگ وحــــشی 6418252
6 مهدی،سپیده،حمید 4022392
7 the soldier 3962078
8 valley of the wolves 2369743
9 هشتــاد ســــردار 1939314
10 ***پیرمردها*** 1650052

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 رستاخیز(حامی محک) 175162343163
2 به یاد درسای عزیز 41996421696
3 saratan namard 32788522960
4 dorsa bax 23855300051
5 مهدی،سپیده،حمید 21722430113
6 پادگان مادهــا 19721015158
7 گـــــرگ وحــــشی 14495263848
8 نفــار 12827879430
9 the soldier 11496895312
10 sardaran 10314858106

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 رستاخیز(حامی محک) 615294
2 گـــــرگ وحــــشی 164874
3 به یاد درسای عزیز 162926
4 we are together 121543
5 هشتــاد ســــردار 105569
6 پادگان مادهــا 56703
7 saratan namard 47223
8 dorsa bax 45127
9 sardaran 34413
10 نفــار 30416

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 5538

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2358 % 43
نجار 601 % 11
منجم 1177 % 21
صنعتگر 808 % 15
معمار 594 % 11